ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (ΣΠΩ) ΚΑΙ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (ΣΠΩ) ΚΑΙ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
September 30, 2015 stedi
In ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Αναμφισβήτητα, το ΣΠΩ είναι η πιο κοινή ορμονική διαταραχή στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στην περίοδο, ακμή, υπερτρίχωση, αυξημένο σωματικό βάρος και υπογονιμότητα. Παρά την συνεχή ερευνά για να καθοριστούν τα αιτία του ΣΠΩ, η αιτιολογία του παραμένει ασαφής. Παράλληλα δεν υπάρχει οριστική και ριζική θεραπεία του συνδρόμου και τις περισσότερες φορές στόχος της ιατρικής παρέμβασης είναι ο έλεγχος των συμπτωμάτων.

Ένα σημαντικό ποσοστό των γυναικών με ΣΠΩ εμφανίζει προβλήματα με την ωορρηξία. Σε αυτές τις περιπτώσεις είτε συμβαίνουν ανωορρηκτικοί κύκλοι (απουσία ωορρηξίας), είτε η ωορρηξία γίνεται καθυστερημένα και ακανόνιστα. Αυτή η κατάσταση είναι κυρίως υπεύθυνη για την αυξημένη υπογονιμότητα που εμφανίζεται σε αυτές τις γυναίκες.

Φαίνεται όμως, ότι συντρέχουν και άλλοι δυσμενείς παράγοντες που επιδρούν στη γονιμότητα αυτού του πληθυσμού. Έχει διαπιστωθεί, από τις θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ότι ένα υψηλό ποσοστό των ωαρίων που παράγονται από γυναίκες με ΣΠΩ εμφανίζουν χρωμοσωμικές ανωμαλίες.

Έτσι συμβαίνει το παράδοξο οι γυναίκες με ΣΠΩ να έχουν και να μπορούν να κάνουν περισσότερα ωάρια που, δυστυχώς όμως, δεν θα οδηγήσουν σε υγιή σύλληψη αφού παρουσιάζουν ανωμαλίες στο γενετικό υλικό.

Συμφώνα μάλιστα με νεωτέρες διαπιστώσεις πάνω στο ΣΠΩ, η αυξημένη ποσότητα ανδρογόνων στο αίμα χειροτερεύει ακόμα περισσότερο την ήδη επιβαρυμένη ποιότητα των ωαρίων.
Συμπερασματικά φαίνεται το ΣΠΩ να επηρεάζει σε τρία επίπεδα την  γονιμότητα των γυναικών:

Καθυστερημένη ωορρηξία, ωαρίων- συχνά- μέτριας ποιότητας, που η αναπαραγωγική τους πιθανότητα ελαττώνεται περεταίρω λόγω των αυξημένων ανδρικών ορμονών, προκαλώντας υπογονιμότητα και αυξημένο ποσοστό αποβολών σε γυναίκες με ΣΠΩ .

Η θεραπεία του ΣΠΩ εξατομικεύεται με βάση το ιστορικό και το αναπαραγωγικό προφίλ του κάθε ζευγαριού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται με τη μεγίστη προσοχή για να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπερδιέγερσης των ωοθηκών. Η πρόγνωση για τις γυναίκες με ΣΠΩ είναι εξαιρετική αφού ένα 80% επιτυγχάνει να συλλάβει.