Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
September 30, 2015 stedi
In ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ηλικία της γυναίκας αποτελεί έναν από τους καθοριστικότερους παράγοντες για την επιτυχημένη αναπαραγωγή ενός ζευγαριού. Από την άλλη πλευρά, η συνήθης αντιμετώπιση προς τον άνδρα, ήταν ότι η ηλικία του δεν έχει σημαντική επίδραση στην αναπαραγωγική προοπτική. Αυτή η πεποίθηση είχε εδραιωθεί στον ανδρικό πληθυσμό και πολλοί πίστευαν, εσφαλμένα, ότι η γονιμότητα τους παραμένει φυσιολογική ανεξάρτητα από το σωματικό τους βάρος, τις διατροφικές συνήθειες, την κατανάλωση τοξικών ουσιών (καπνός, αλκοόλ) και πάνω από όλα την ηλικία τους.

Τα επιστημονικά δεδομένα συμφωνούν ότι όλοι οι παραπάνω παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη γονιμότητα του άνδρα, επιδρώντας τόσο στα χαρακτηριστικά του σπέρματος όσο και στη στυτική του ικανότητα.
Αυτό που δεν γνωρίζαμε μέχρι πρόσφατα είναι ότι η προχωρημένη ηλικία του άνδρα, ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 40 ετών, αυξάνει τον κίνδυνο το παιδί που θα γεννηθεί να πάσχει από σχιζοφρένεια (3 φορές μεγαλύτερος κίνδυνος), αυτισμό (6 φορές μεγαλύτερος κίνδυνος), καρκίνο του προστάτη ή του μαστού. Φαίνεται λοιπόν ότι ενώ η αναπαραγωγική δυνατότητα σε έναν υγιή άνδρα μπορεί να μην επηρεάζεται σημαντικά, η ηλικία του όμως επηρεάζει την ακεραιότητα του γενετικού υλικού του σπέρματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο αποβολής ή προβλήματος υγείας στους απογόνους. Επιπλέον, σε  πρόσφατη έρευνα που έγινε σε ζευγάρια που είναι πάνω από 35 ετών τόσο ο άνδρας όσο και η γυναικά, διαπιστώθηκε ότι η πιθανότητα να γεννηθεί ένα παιδί με σύνδρομο Down οφείλεται εξίσου και τους δυο γονείς. Ακόμα, πιο σπάνια γενετικά σύνδρομα (πχ σύνδρομο Crouzon, Apert, αχονδροπλασία κτλ), αυξάνονται με την ηλικία του πατέρα.
Συμπερασματικά, το βιολογικό ρολόι δεν αφορά μόνο τη γυναίκα, αλλά και τον άνδρα. Η υιοθέτηση ενός υγιούς προτύπου διαβίωσης βοηθά στη συντήρηση της γονιμότητας του άνδρα. Επιπλέον, η ολοκλήρωση του οικογενειακού προγραμματισμού μέχρι την ηλικία των 40 ετών πρέπει να ενθαρρύνεται. Τέλος σε ειδικές περιπτώσεις η κατάψυξη σπέρματος σε νεότερη ηλικία αποτελεί αξιόπιστη επιλογή, αφού το κατεψυγμένο σπέρμα έχει παρόμοιο ποσοστό εγκυμοσύνης με το φρέσκο, χωρίς να αυξάνει τον κίνδυνο γενετικών ανωμαλιών λόγω της προχωρημενης ηλικιας του συντροφου.