ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ
May 23, 2015 stedi
In ΠΡΟΛΗΨΗ

Ο έλεγχος των μαστών γίνεται με την κλινική εξέταση (ψηλάφηση) από το γυναικολόγο. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαπιστωθεί η παρουσία όγκων ή οζιδίων. Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι ο μαστός έχει ποικιλία οζιδίων με το μέγεθος τους μάλιστα να διαφοροποιείται στις φάσεις του καταμήνιου κύκλου, στην κύηση ή στη λήψη ορμονών. Πιο σημαντική είναι η διαπίστωση κάποιου ασυνήθιστου ή καινούργιου ευρήματος.

Απαραίτητο συμπλήρωμα της κλινικής εξέτασης είναι η μαστογραφία και η αυτοεξέταση των μαστών από την ίδια τη γυναίκα.
Η μαστογραφία συνήθως συστήνεται για γυναίκες μετά την ηλικία των 45 εκτός εάν υπάρχουν παράγοντες κίνδυνου όποτε πρέπει να γίνεται πιο νωρίς.
Κλινική εξέταση + μαστογραφία + αυτοεξέταση + ενημέρωση = Πρόληψη για καρκίνο μαστού