ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H Γυναικολογία είναι ο κλάδος της ιατρικής επιστήμης που μελετά τον οργανισμό της γυναίκας και ιδιαίτερα το γενετικό της σύστημα από ανατομική, λειτουργική αλλά και παθολογική άποψη. Κατά το παρελθόν το αντικείμενο της γυναικολογίας περιοριζόταν μόνο στην μελέτη των παθήσεων των θηλυκών γεννητικών οργάνων.

Με την πρόοδο των επιστήμων και της ιατρικής έγινε κατανοητή η ιδιαίτερη συσχέτιση της γυναικολογίας με την ενδοκρινολογία και την ψυχολογία. Η μοντέρνα γυναικολογική πρακτική δίνει σημαντική βαρύτητα στην ολιστική προσέγγιση της γυναίκειας υγείας λαμβάνοντας υπ’όψιν την πνευματική, ψυχολογική και σωματική λειτουργία και πως οι διάφορες γυναικολογικές παθήσεις επιδρούν σε αυτούς τους τομείς της γυναικείας συμπεριφοράς.


  • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑΜΗΝΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ – ΓΟΝΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ

    Τα δύο σημαντικότερα γεγονότα του γυναίκειου κύκλου είναι η περίοδος (έμμηνος ρύση) και η παράγωγη του ωαρίου (ωορρηξία). Η γνώση των γόνιμων ημερών έχει σημασία τόσο για μια γυναίκα που προσπαθεί να συλλάβει…

  • ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ

    Ουρεόπλασμα /Μυκόπλασμα Το ουρεόπλασμα και το μυκόπλασμα (Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) είναι δυο βακτήρια που ανιχνεύονται στο αναπαραγωγικό σύστημα στο 40% των ατόμων (ανδρών και γυναικών).

  • ΧΛΑΜΥΔΙΑ

    Χλαμύδια Η μόλυνση  από τα χλαμύδια αποτελεί μία από τις πιο συνηθισμένες λοιμώξεις των αναπαραγωγικών οργάνων τόσο στην γυναίκα όσο και στον άντρα. Η συγκεκριμένη λοίμωξη έχει ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας…