ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανάπτυξη της αναισθησιολογίας παράλληλα με την βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας και την ανακάλυψη δραστικών αντιβιοτικών και ασφαλούς θρομβοπροφύλαξης έχουν επιτρέψει να πραγματοποιούνται οι γυναικολογικές επεμβάσεις με ασφάλεια και επιτυχία. Από τη δεκαετία του ‘ 70 και μετά η ανάπτυξη της πληροφορικής και των οπτικοακουστικών μέσων έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη της ενδοσκοπικής χειρουργικής (λαπαροσκόπηση-υστεροσκόπηση) ελαττώνοντας τα επίπεδα του μετεγχειρητικού πόνου, το χρόνο νοσηλείας και βελτιώνοντας το αισθητικό αποτέλεσμα.